SKARMYRAKVARTALET, MOSS

Skarmyra i Moss er et populært og sentralt boligstrøk rett syd for sentrum. Her har Betongbygg, sammen med SG Arkitekter, utviklet et prosjekt som skal inneholde flere leilighetbygg. Prosjektet brer seg utover et helt kvartal - herav navnet Skarmyrakvartalet.

Totalt vil hele prosjektet inneholde i overkant av 100 leiligheter i tillegg til noen næringsarealer. Pikeskolen, som er en del av kvartalet, er pusset opp og for det arbeidet fikk vi Moss bys byggeskikkpris i 2018.

Bebyggelsen i kvartalet vil fungere som en overgangsbebyggelse mellom byen og den etablerte villabebyggelsen mot syd.

Foruten Pikeskolen består Skarmyrakvartalet av Bygg C, som sammen med Pikeskolen, danner fronten mot Vogts gate. Begge disse byggene er ferdigstilte. 

Trinn 2 i utbyggingen er de bakenforliggende byggene, Bygg A, B og D. Bygg A ligger til Fridtjof Nansens gate. Bygg B ligger i det indre gårdsrommet og bygg D ligger mot Løkkegata.  

Fra Skarmyrakvartalet har man tilgang til alle byens fasiliteter i gåavstand.

Leilighetene selges som selveierleiligheter organisert i et sameie.  

Pikeskolen

Pikeskolen sto ferdig i 1889 og var opprinnelig tiltenkt som en egen skole for piker fra "de bedrestilte familier". Før hadde borgerskapets jenter fått sin undervisning på privatskoler slik byens borgergutter hadde fått skolebehovet dekket av privatlærere og privatskoler tidligere. Det var 112 elever i 1889, og undervisningen ble foretatt av 2 timelærer og 7 lærerinner. Pikeskolen fikk imidlertid en kortvarig historie, og bygget ble i 1898 overtatt av Moss Folkeskole som allerede da trengte mer plass.

(fra Moss Historielag, artikkel «Da Skarmyra skole het Moss folkeskole» av Ole Peder Kjeldstadli)

Umbraco CMS fra MarkedsPartner